Příjem objednávek na živé organismy až na 28. týdenUpozorňujeme zákazníky, že vzhledem ke státním svátkům ve 27. týdnu a ke skutečnosti, že se dnem volna zkrátí doba na dodání a prodlouží se víkend a vyřizování objednávek na živé organismy trvá 7 dní, přijímáme objednávky na BIOAGENS až na 28. týden.

Jadroviny, choroby a škodcovia, jablká, hrušky

Najdete zdeMedzi jadroviny sa okrem jabloní a hrušiek radia aj druhy, pestované pre samozásobitelné a mimoprodukčné využitia, ako sú žeriav, arónie, dula, mišpule a hloh.

Kalendár výskytu chorôb a škodcov jadrového ovocia

Škodlivý činiteľ

Mesiac
I. - II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. - XII.
Bakteriálna šarlach                  
Múčnatka jabloňová                  
Monilióza                  
Chrastavitosť                  
Sazovitost                  
Roztočci                  
Hálčivec                  
Obalovač jabloňový                  
Piliarka hrušková                  
Piliarka jabloňová                  
Voška jabloňová                  

 

ZÁKAZNÍCI Z ČR
Filtrovať výsledky

Služby zákazníkom

PORADŇA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rastlín

  • - Konzultačné služby v oblasti ochrany rastlín. 
  • - Dodávka a predaj prostriedkov biologickej ochrany rastlín.


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ŠTVRTKA

PLATOBNÁ METÓDA

Tovar zasielame do SR