Listová výživa rastlín

Schopnosť rastlín prijímať živiny nielen cez korene, ale aj listy a ďalšími nadzemnými časťami preukázali mnohé výskumné práce už pred viac ako sto rokmi. V súčasnej dobe je táto možnosť veľmi dobre zdokumentovaná a využívaná aj pri hnojení poľných a záhradných plodín.

Po aplikácii roztoku živín prechádzajú jednotlivé ióny najprv kožou (epidermis), ktorá je pokrytá takmer nepriepustnú kutikulou. Kutikula je nebunkový viacvrstvový útvar, ktorý sa tvorí na vonkajšom povrchu bunkových stien pokožky. Jej povrch tvorí rôzne, často druhovo špecifické, hydrofóbne mastné kyseliny a vosky súhrne označované ako kutín. Pod ňou uložená Kutinová vrstva obsahuje okrem Kuti a celulózového skeletu aj hydrofilné pektíny, a preto je priepustnejšie pre vodu. Hubovitá štruktúra kutikuly umožňuje pomalý transport vody a v nej rozpustené živiny. Táto priepustnosť je väčšia pri zvýšení vlhkosti povrchu listu, kedy sa zvyšuje hydratácia a napučanie kutikuly. Najmä pektínové látky inkrustované v kutikule vytvárajú súvislej štruktúry s dobrou vodivosťou pre roztoky až k povrchom bunkových stien, ktorými voľne difundujú.

 

ZÁKAZNÍCI Z ČR
Filtrovať výsledky

Služby zákazníkom

TELEFON: +421 2/330 570 50

B I O A G E N S
biologická ochrana rastlín

  • - Konzultačné služby v oblasti ochrany rastlín. 
  • - Dodávka a predaj prostriedkov biologickej ochrany rastlín.


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ŠTVRTKA

PLATOBNÁ METÓDA

Tovar zasielame do SR