Fyloxéra Mšička révokaz (Daktulosphaira vitifoliae)

Najdete zdePríznaky: na spodnej strane listov odrezkov viniča a amerických hybridov sú hálky sa voškami vnútri. Na hornej strane listov sú škvrny s malými otvorčeky. Na koreňoch európskej viniča (Vitis vinifera) vznikajú v dôsledku sania vošiek nádorčeky. Tie sú sprvu na mladých koreňoch podlhovasté, žltkasté (nodozity). Na starších koreňoch krytých kôrou sú tmavé nádorčeky - tuberozity. Zriedka sa nádorčeky objavujú aj na listoch európskych odrôd.

Vývojový cyklus: na európskej viniči prezimujú ako nymfy na koreňoch viniča, tak vajíčka krytá borkou na nadzemných častiach. Na koreňoch prebieha počas roka vývoj 7-8 generácií. Vošky sa rozmnožujú partenogeneticky. Vošky vyliahnuté zo zimných vajíčok sa na listoch európskej révy ďalej rozmnožujú len výnimočne. - Na podpníkové viniči a amerických hybridoch prebieha kompletná vývojový cyklus. Zo zimných vajíčok sa liahnu nymfy zakladateliek, ktoré potom vytvárajú na listoch hálky, v ktorých prebieha partenogeneticky ďalší vývoj. Celkovo má na listoch révovej asi 4-7 generácií. Časť nýmf prechádza počas vegetácie na korene, kde vytvára tzv. Koreňovú formu napadnutia. Tu prebieha počas roka partenogeneticky vývoj 6-8 generácií. Časť okrídlených jedincov opúšťa počas leta pôdu a prelieta na kríky viniča, kde kladú samčie a samičie vajíčka. Samička nasledujúce generácie kladie po spárení do prasklín borky jedno vajíčko, čím je cyklus ukončený.

Příznaky poškození Mšičkou révokazem Hálky Mšičky révokaze

ZÁKAZNÍCI Z ČR
Filtrovať výsledky

Služby zákazníkom

TELEFON: +421 2/330 570 50

B I O A G E N S
biologická ochrana rastlín

  • - Konzultačné služby v oblasti ochrany rastlín. 
  • - Dodávka a predaj prostriedkov biologickej ochrany rastlín.


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ŠTVRTKA

PLATOBNÁ METÓDA

Tovar zasielame do SR