Pěstování Řepky olejky

Najdete zdeŘepka je surovina pro výrobu oleje, kdy odpadem jsou pokrutiny. Biomasa se využívá jako zelené či hnojení, zdroj obnovitelné energie. Je také významnou medonosnou plodinou. Zhruba 10 % produkce řepkového semene se zpracovává v chemickém průmyslu – oleochemii. Rozkladem olejů a tuků, hydrolýzou nebo alkoholýzou se získává glycerol (představuje 11 % výtěžku  při štěpení olejů), vyšší mastné kyseliny, jejich soli a estery, vyšší mastné alkoholy a aminy, oligomerní mastné kyseliny. Tyto se pak využívají při výrobě plastických hmot, pryskyřic, laků, emulgátorů, umělých vláken, mazacích prostředků, farmaceutických výrobků a v kosmetice. Složení mastných kyselin v  řepkovém semeni lze šlechtěním významným způsobem měnit, a to dává oleochemii do budoucna velké možnosti.

Kalendář výskytu chorob a škůdců řepky

Škodlivý činitel

Měsíc
I. - II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. - XII.
Nádorovitost košťálovin                  
Houbové choroby                  

 

ZÁKAZNÍCI Z ČR

Služby zákazníkom

TELEFON: +421 2/330 570 50

B I O A G E N S
biologická ochrana rastlín

  • - Konzultačné služby v oblasti ochrany rastlín. 
  • - Dodávka a predaj prostriedkov biologickej ochrany rastlín.


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ŠTVRTKA

PLATOBNÁ METÓDA

Tovar zasielame do SR