Najdete nás na Facebooku

Svilušky (Panonychus ulmi)

Najdete zdePříznaky: Na jaře, při rašení se na peckovinách projevuje z roztočů škodlivě především sviluška ovocná. V předjaří se kontroluje výskyt karmínově červených vajíček této svilušky na větvích stromů. Prahem škodlivosti u třešní a višní je výskyt 1000 vajíček svilušky ovocné na vzorku 20 větviček o délce 20 cm. V případě slivoní je prahem škodlivosti 1200 vajíček svilušky ovocné na 1 m tříletých větví. Později za vegetace se ve škodlivých množstvích může vyskytnout jak sviluška ovocná, tak sviluška chmelová. Při hodnocení prahu škodlivosti se jednotlivé druhy nerozlišují. Prahové hodnoty u peckovin po odkvětu jsou následující:

Slivoně: výskyt svilušek (larev i dospělců) na 60 a více procentech listů
Meruňky a broskvoně: výskyt nejméně 4 svilušek v průměru na jednom listu při hodnocení vzorku 50 listů

Vážným problémem je rezistence svilušek k mnoha akaricidům. Účinnou ochranou je vysazení dravých roztočů, především druhu Typhlodromus pyri a ochrana přirozeně se vyskytujících predátorů. 

ZÁKAZNÍCI Z ČR
Filtrovať výsledky

Služby zákazníkom

TELEFON: +421 2/330 570 50

B I O A G E N S
biologická ochrana rastlín

  • - Konzultačné služby v oblasti ochrany rastlín. 
  • - Dodávka a predaj prostriedkov biologickej ochrany rastlín.


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ŠTVRTKA

PLATOBNÁ METÓDA

Tovar zasielame do SR