Příjem objednávek na živé organismy až na 28. týdenUpozorňujeme zákazníky, že vzhledem ke státním svátkům ve 27. týdnu a ke skutečnosti, že se dnem volna zkrátí doba na dodání a prodlouží se víkend a vyřizování objednávek na živé organismy trvá 7 dní, přijímáme objednávky na BIOAGENS až na 28. týden.

Ochrana súkromia

Vážení nakupujúci,

tieto webové stránky nezhromažďujú žiadne osobné údaje pomocou skrytých aplikácií ani iných skriptov. Nepoužívam cookies za účelom získania informácií o užívateľoch. Nezbierajú sa údaje, ktoré by mohli identifikovať návštevníkov týchto webových stránok. To sa však netýka informácií, ktoré dobrovoľne zadáte, napríklad prostredníctvom objednávkového a registračného formulára. Všetky údaje, ktoré prípadne zadáte do formulára majú pre mňa dôvernú povahu a slúži len na poskytnutie Vami požadovaných informácií a dokončenie obchodného prípadu. Tieto údaje nebudú v žiadnom prípade poskytované tretím stranám s výnimkou prepravcu. Zaväzujem sa k plnému rešpektovaniu ustanovenia všetkých zákonných pravidiel upravujúcich nakladanie s osobnými údajmi, najmä zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Zabezpečím, aby v žiadnom prípade nedošlo k porušeniu týchto ustanovení. Nepreberám však zodpovednosť za obsah a praktické uplatňovanie ochrany súkromia na iných webových stránkach, na ktoré na svojich stránkach prípadne odkazujem. Odkazy na iné stránky nie sú skryté; sú označené tak, aby bolo zrejmé, že ide o externé odkazy.

Mgr. Lenka Žáčková

Na ochranu a plneni základných povinností pri správe osobných údajov sme registrovaní na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 00052716 

Výňatok zo zákona č. 101/2000 Sb., v platnom znení:

§13 Povinnosti osôb pri zabezpečení osobných údajov

(1) Správca a spracovateľ sú povinní prijať také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Táto povinnosť platí aj po ukončení spracovaní osobných údajov.

ZÁKAZNÍCI Z ČR

Služby zákazníkom

PORADŇA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rastlín

  • - Konzultačné služby v oblasti ochrany rastlín. 
  • - Dodávka a predaj prostriedkov biologickej ochrany rastlín.


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ŠTVRTKA

PLATOBNÁ METÓDA

Tovar zasielame do SR