Příjem objednávek na živé organismy až na 28. týdenUpozorňujeme zákazníky, že vzhledem ke státním svátkům ve 27. týdnu a ke skutečnosti, že se dnem volna zkrátí doba na dodání a prodlouží se víkend a vyřizování objednávek na živé organismy trvá 7 dní, přijímáme objednávky na BIOAGENS až na 28. týden.

Výživa a podpora rastlín

Ľudia by mali mať dostatočný pitný režim a zdravý životný štýl. Oslabený organizmus je viac náchylný k chorobám a k horšiemu zvládanie stresu a ťažkých životných situácií.

Aby bol človek zdravý a v psychickej a fyzickej kondícii, musí o seba starať. Mal by dodržiavať správnu životosprávu a konzumovať pokiaľ možné čo najviac zdraviu prospešné produkty a potraviny.

Naše rastliny sú na tom úplne rovnako. Ak im zabezpečíme čo možno najlepší základ pre ich krásny a zdravý rast, budú schopné ľahšie prekonať horšie obdobia.

ZÁKAZNÍCI Z ČR
Filtrovať výsledky

Služby zákazníkom

PORADŇA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rastlín

  • - Konzultačné služby v oblasti ochrany rastlín. 
  • - Dodávka a predaj prostriedkov biologickej ochrany rastlín.


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ŠTVRTKA

PLATOBNÁ METÓDA

Tovar zasielame do SR