ZÁKAZNÍCI Z ČR

Dokumenty k stiahnutiu

Pesticídy môžu mať (ne) priame účinky na biologické riešenie. Pri aplikácii biologickej ochrany je potrebné sa vyvarovať súčasnej aplikácie pesticídov (kategória insekticídy a fungicídy), približne 14 dní pred aplikáciou a počas aplikácie biologických preparátov, s obsahom živých organizmov. Niektoré pesticídy sú pre populácie biologických organizmov škodlivé až toxické.

V nižšie uvedených dokumentoch (formát PDF) Na stiahnutie, nájdete tzv. Tabuľky toxicity prípravkov na ochranu rastlín voči živým organizmom, prehľady kompatibility a podobné dokumenty:


Toxicita - užitečné organismy skleník

Toxicita - dravý roztoč Typhlodromus pyri

Toxicita - parazitické hlístice


Do uzávierky objednávok na bioagens do skleníkov na 30. týždeň zostáva:
00
h
:
46
m
:
27
s