ZÁKAZNÍCI Z ČR
Přejít do CZ verze »

 

Pre profesionálnych poľnohospodárov

1-24 z 37

Ponuka biologických preparátov a prípravkov na ochranu rastlín, v malo alebo velkobaleních na ktorých kúpu je aj nie je potreba dokladať odbornú spôsobilosť v zmysle zákona o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Vzor OOS pre nakladanie s prípravkami na ochranu rastlín II. stupňa pre SR vydané pre SR

Používanie prípravkov na ochranu rastlín vyžaduje niektoré potrebné odborné znalosti a zručnosti a dôsledné dodržiavanie pravidiel správneho a bezpečného zaobchádzania s prípravkami, ktoré vylučujú možné riziká ich vedľajších nežiaducich účinkov na zdravie ľudí, zvierat a na životné prostredie. Nesprávne zaobchádzanie alebo ich neuvážené použitie môže mať vážne následky. Povinná odborná spôsobilosť fyzických a právnických osôb, ktoré poskytujú odbornú pomoc, pestujú, spracúvajú alebo uvádzajú na trh rastliny a rastlinné produkty, alebo ktoré pri podnikateľskej činnosti prípravky skladujú, predávajú spotrebiteľom, používajú alebo priamo aplikujú, alebo poskytujú poradenskú službu, ktorú sa ovplyvňuje používanie prípravkov, či ktoré nejakým spôsobom zaobchádzajú s prípravkami, nie je v legislatíve SR úplnou novinkou.

Povinné zavedenie "osvedčovanie odbornej spôsobilosti na nakladanie s prípravkami na ochranu rastlín" pre všetky subjekty, ktoré sa aktívne podieľajú na manipuláciu s týmito prípravkami, prispelo k zníženiu počtu prípadov poškodenia plodín a najmä poškodenie jednotlivých zložiek životného prostredia (výrazne sa znížil počet prípadov úhynu včiel, zveri, rýb a ostatných organizmov) a na zavedenie správneho režimu v údržbe mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín.

DELTASTOP CP

feromonový lapač - obaľovač jablčný
SKLADOM - dodanie do 2 pracovných dní
6,99 € s DPH

DELTASTOP EA

feromonový lapač - obaľovač pásový
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
7,55 € s DPH

DELTASTOP HN

feromonový lapač - obaľovač záhradný
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
6,99 € s DPH

DELTASTOP LB

feromonový lapač - obaľovač mramorovaný
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
7,55 € s DPH

Madex 100 ml

Selektivní biologický přípravek
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
52,55 € s DPH

Cocana 5 l

Pasivní pomocný prostředek
NA OBJEDNÁVKU - dodanie 7-14 pracovných dní
35,99 € s DPH

Cocana 25 l

Pasivní pomocný prostředek
NA OBJEDNÁVKU - dodanie 7-14 pracovných dní
123,55 € s DPH

VitiSan 1 kg

Kontaktní fungicid
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
12,50 € s DPH

Síra BL 25 kg

Kontaktní fungicid a akaricid
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
79,25 € s DPH

DELTASTOP EF

feromonový lapač - obaľovač kôrový
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
7,55 € s DPH

DELTASTOP CPP

feromonový lapač - obaleč obilný
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
7,55 € s DPH

DELTASTOP DV

feromonový lapač - bázlivec kukuřičný
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
9,07 € s DPH