Feromónové lapáky pre signalizáciu

Feromóny sa šíri vzduchom a pôsobí na vzdialenosť niekoľkých stoviek metrov až kilometrov. Samčekovia sú tak lákaní vôní feromónu do feromonového lapačov, kde sa prilepí. Lapače sa používajú na zisťovanie prítomnosti škodcu na danej lokalite, na odhad populačnej hustoty škodcu a na určenie prvého výskytu, vrchole letu a stanovenie termínu ošetrenia.

 

 

Mimo nižšie uvedených súprav ponúkame zhotovenie feromónových lapačov na objednávku,
na tieto druhy škodcov (cena a dostupnosť na DOTAZ):

Archips podana (obalovač zahradný) Euproctis chrysorrhoea (bekyně zlatořitná)
Argyresthia conjugella (molovka jablčná) Grapholita janthinana
Archips rosana (obalovač růžový) Grapholita lobarzewskii
Depressaria depressana Quadraspidiotus perniciosus (štítěnka zhoubná)
Drosophila melanogaster (octomilka obecná)  
ZÁKAZNÍCI Z ČR
Filtrovať výsledky

Služby zákazníkom

PORADŇA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rastlín

  • - Konzultačné služby v oblasti ochrany rastlín. 
  • - Dodávka a predaj prostriedkov biologickej ochrany rastlín.

 

OBJEDNÁVKY DO ŠTVRTKA

PLATOBNÁ METÓDA

Tovar zasielame do SR