ZÁKAZNÍCI Z ČR
Přejít do CZ verze »

Feromónové lapáky pre signalizáciu

1-24 z 49

Feromonové lapáky (lapače) se používají k zjišťování přítomnosti škůdce na dané lokalitě, k určení prvního výskytu, k odhadu jeho populační hustoty, vrcholu letu a stanovení termínu ošetření. 
Feromony se šíří vzduchem a působí na vzdálenost několika stovek metrů až kilometrů. Druhově specifické pohlavní feromony samic jsou laboratorně implementovány do pryžových odparníků. Samečci jsou lákáni vůní feromonu do lapače, kde se přilepí na instalované lepové desky / utopí se v tekutině.

Lapače jsou k dispozici v několika typech:

Lapač DELTA (speciálně navržený trojúhelníkový tvar, s lepivou základnou, v kombinaci s druhově specifickým feromonem), je levnou a jednoduchou pastí pro realizaci spolehlivé a selektivní strategie monitorování a odchytu dospělců - zejména obalečů, zavíječů a dalších škůdců ovocných a okrasných stromů. Umísťuje se od poloviny dubna a zůstává vyvěšen na stromě až do podzimu.
Lapač se zavěsí do spodní části koruny stromu, pomocí drátěného háku, obsaženého v sadě. Do vnitřního prostoru lapače se umístí lepové desky pro záchyt dospělců. 
V závislosti na typu monitorovaného škůdce je součástí sady lapače odpovídající počet feromonových odparníku (podle počtů generací škůdce), s obsahem feromonového atraktantu.
Feromonový odparník se přilepí na lepovou desku. V průběhu monitorovaného období se vyměňují tělíska s atraktantem a po zanesení prachem a zachycenými jedinci i lepové desky.
Obsah sady: skládanka lapače DELTA, drát k zavěšení, feromonový odparník s obsahem feromonového atraktantu, lepové desky.

Lapač sférický (speciální tvar, s lepivou základnou, v kombinaci s druhově specifickým feromonem), je levnou a jednoduchou pastí pro realizaci spolehlivé a selektivní strategie monitorování a odchytu dospělců některých druhů škůdců (např. makadlovky, bázlivce kukuřičného). Umísťuje se od poloviny června na pozemcích a ve sklenících, kde jsou pěstováné plodiny a zůstává až do sklizně.
Lapač se zavěsí na libovolnou konstrukci do prostoru nad výsadbu. Do vnitřního prostoru lapače se umístí lepové desky pro záchyt dospělců. 
Součástí sady lapače je odpovídající počet feromonových odparníku, s obsahem feromonového atraktantu. Feromonový odparník se přichytí do prostoru lapače na kancelářskou sponku. V průběhu monitorovaného období se vyměňují tělíska s atraktantem a po zanesení prachem a zachycenými jedinci i lepové desky.
Obsah sady: skládanka sférického lapače, motouz k zavěšení, feromonový odparník s obsahem feromonového atraktantu, lepové desky.

Lapač CYLINDR (speciálně navržený lapač cylindrického tvaru, v kombinaci s druhově specifickým feromonem), představuje jednoduchou a rychle sestavitelnou past. Je vyroben z robustního plastu, odolného povětrnostním podmínkám. Lze jej opakovaně používat pro realizaci spolehlivé a selektivní strategie monitorování a odchytu dospělců - zejména obalečů, zavíječů a dalších škůdců polních plodin, ovocných a okrasných stromů. Umísťuje se od poloviny dubna a zůstává vyvěšen až do podzimu. Past se skládá z několika částí. V držáku, v horní části krytu, je umístěn feromonový odparník, který láká dospělce daného škůdce. Škůdci létají kolem feromonového odparníku, dokud nejsou vyčerpáni. Padají přes nálevku do průhledného kontejneru. Ten je naplněn roztokem mýdlové vody a používá se ke sběru hmyzu, který vletí dovnitř horní částí lapače. Konstrukce vletového otvoru nálevky a vstupu do spodní části kontejneru účinně zabraňuje úniku zachyceného hmyzu. Hmyz se utopí v mýdlové vodě. Feromonový odparník s atraktantem se pravidelně vyměňuje podle počtu generací škůdce (každých 4 - 6 týdnů). Pro monitoring a odchyt se používá jeden lapač na ploše cca 180 m² nebo 200 metrů lineárně.
Obsah sady: plastový kontejner cylindrického tvaru, závěsný motouz, feromonový odparník s obsahem feromonového atraktantu.

 


UPOZORNĚNÍ!

Instalace sady feromonového lapače slouží k monitoringu výskytu škůdce a neřeší vývoj dalších generací škůdce v lokalitě!
V případě zjištění přítomnosti škůdce (náletem dospělců do lapače), je potřeba provést odpovídající ošetření proti žíru larválních stádií škůdce, kteří již mohou být v porostu přítomné! 

Samotný monitoring a odchyt dospělců šíření ani žír škůdce nezastaví!

Doporučujeme ošetření porostu odpovídajícím insekticidem.

 

 
 

DELTASTOP CP

feromonový lapač - obaľovač jablčný
SKLADOM - připraveno k odeslání
7,10 € s DPH

DELTASTOP EA

feromonový lapač - obaľovač pásový
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
7,95 € s DPH

DELTASTOP HN

feromonový lapač - obaľovač záhradný
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
7,10 € s DPH

DELTASTOP LB

feromonový lapač - obaľovač mramorovaný
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
7,95 € s DPH

DELTASTOP TA

feromonový lapač - makadlovka
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
8,95 € s DPH

DELTASTOP EF

feromonový lapač - obaľovač kôrový
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
7,95 € s DPH

DELTASTOP CPP

feromonový lapač - obaleč obilný
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
7,95 € s DPH

DELTASTOP DV

feromonový lapač - bázlivec kukuřičný
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
9,10 € s DPH

FEROSET TETRA

Feromonový prostředek k signalizaci a odchytu synantropních zavíječů Pyralidae
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
1,05 € s DPH

TINASET

Signalizace mola šatního (Tineola bisselliella)
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
2,55 € s DPH

DELTASTOP SO

feromonový lapač - obaleč pupenový
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
7,95 € s DPH

Odparník AO

Náhradní odparník s feromonem - obaleč zimolezový
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
1,95 € s DPH

Odparník CDP

Náhradní odparník s feromonem - zavíječ zimostrázový
SKLADOM - připraveno k odeslání
2,20 € s DPH

Odparník CF / GF

Náhradní odparník s feromonem - obaleč švestkový
SKLADOM - připraveno k odeslání
1,95 € s DPH

Odparník CM

Náhradní odparník s feromonem - obaleč východní
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
1,95 € s DPH

Odparník CN

Náhradní odparník s feromonem - obaleč hrachový
SKLADOM U DODÁVATEĽA - dodanie 2-7 pracovných dní
2,20 € s DPH