ZÁKAZNÍCI Z ČR

Prostriedky na bázi makroorganizmov

1-22 z 22

Bioagens jsou prostředky biologické ochrany rostlin, specificky zaměřené na ochranu proti škůdcům. Nejkomplexnějším způsobem použití proti škůdcům je využití těchto prostředků ve sklenících, fóliovnících a vhodně koncipovaných uzavřených prostorech. Speciálně laboratorně kultivovaný druh dravého roztoče se aplikuje již více než dvě desítky let ve vinicích, ovocných sadech a v produkčních jahodárnách. V našem zeměpisném pásmu nelze aplikovat laboratorně kultivované druhy biologické ochrany u polních plodin a zahradních rostlin, pěstovaných mimo uzavřené prostory. Využití biologické ochrany klade vyšší nároky na uživatele - na jeho vědomosti, trpělivost a správnou aplikaci, neboť účinnost těchto prostředků je pomalejší a někdy i nižší, než v případě razantní chemické ochrany. 

Mezi bioagens patří predátoři (dravci), kterým slouží živočišní škůdci jako potrava. Mezi významné zástupce této kategorie patří Typhlodromus pyri, který se s úspěchem používá proti sviluškám, roztočíkům, vlnovníkovcům a hálčivcům na ovocných a okrasných dřevinách, v porostech jahodníků a na révě vinné. Mezi přirozeně se vyskytující predátory patří slunéčka, zlatoočky, pestřenky, denivky, střevlíci, drabčíci, škvoři (kteří naopak někde mohou spíše škodit). Přítomnost přirozeně se vyskytujících druhů predátorů pro ochranu rostlin pěstovaných ve venkovním prostředí, je možné ovlivnit vysazením vhodných druhů rostlin, které tyto druhy lákají. 

Dalším druhem bioagens jsou paraziti, kteří mají ze svého hostitele užitek a většinou jej nezahubí a parazitoidi, kteří se vyvíjí uvnitř těla hostitele a po ukončení svého vývoje hostitele usmrtí. Použití většiny těchto prostředků je náročné na podmínky a odborné znalosti a používají se většinou pouze u profesionálních pěstitelů ve sklenících s regulací teploty a vlhkosti vzduchu.

Na venkovní plochy je možné použít tzv. nematody, jinak také parazitické hlístice. Proti larvám lalokonosců se používá druh Heterorhabditis bacteriophora. Druh Steinernema feltiae, parazituje na larvách smutnic a tiplic. Proti plžům se užívá hlístic rodu Phasmarahabditis hermaphrodita

OPTIMÁLNÍ DOBA NASAZENÍ A OMEZENÍ POUŽITÍ BIOAGENS
Pro nasazení bioagens ve skleníkových kulturách je důležité správné načasování introdukce bioagens na postižené rostliny. V případech, kdy je výskyt škůdce již kalamitní, trvá o mnohem déle, než se účinky bioagens projeví. Rozmnožovací fáze škůdců bývají rozdílné, než rozmnožování užitečných organismů. Často lze pozorovat, že např. postižení mšicemi na rostlinách vznikne jakoby přes noc, kdy jeden den na rostlině nejsou patrné žádné příznaky a druhý den jsou již listy mšicemi úplně obsypány a mšice jsou v koloniích. V takovém případě je proto vždy potřeba počítat s tím, že nástup účinku biologické ochrany je pomalejší a škůdce může ještě po nějaký čas být na rostlině viditelný a příznaky poškození patrné.

Pokud je škůdce ve skleníku již přemnožen, doporučujeme počítat s aplikací 4 - 5x vyšší dávkou na m2. Opakovaná aplikace dalších dávek se doporučuje po 2-3 týdnech. Týká se zejména parazitických vosiček a také některých druhů dravých roztočů.

Nejméně 10 dnů před aplikací biologické ochrany a v průběhu jejího nasazení se nesmí používat chemické insekticidní přípravky, které vytváří toxické prostředí jak pro škůdce, tak i pro užitečné organismy! Předchozí aplikace chemických postřiků způsobuje neúčinnost až hynutí bioagens ještě několik týdnů po postřiku těmito přípravky (informujte se na toxicitu k jednotlivým bioagens).

Biologické preparáty proti škůdcům rostlin lze použít pouze k účelům popsaným na etiketě, katalogovém listě a v návodu k použití. Má-li zákazník jakékoliv dotazy k jejich použití ve svých podmínkách doporučujeme, aby nás před nákupem kontaktoval. Použití těchto prostředků v pěstebním prostředí má určitá specifika aplikace, která je potřeba dodržet a nebo vytvořit. Upozorňujeme, že se jedná o živé organismy, na které se nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy nebo reklamaci. Toto zboží neposíláme na dobírku.

Další praktické tipy a doporučení obdržíte se zásilkou bioagens.

THRIPEX

dravý roztoč proti strapkám ve skleníku (bioagens)
1. týždeň (viď Termín dodania)
76,55 € s DPH

APHIPAR

Parazitická osička proti voškám ve skleníku (bioagens)
1. týždeň (viď Termín dodania)
46,55 € s DPH

SPIDEX

Dravý predátor proti roztočcom (bioagens)
1. týždeň (viď Termín dodania)
65,55 € s DPH

EN-STRIP

Parazitická osička proti moliciam ve skleníku.
1. týždeň (viď Termín dodania)
75,55 € s DPH

APHIDEND

Parazitická osička proti voškám ve skleníku (bioagens).
1. týždeň (viď Termín dodania)
76,85 € s DPH

APHILIN

Parazitická osička proti voškám ve skleníku (bioagens)
2. týždne (viď Termín dodania)
126,55 € s DPH

CITRIPAR

Parazitická osička proti červcom (bioagens)
2. týždne (viď Termín dodania)
176,85 € s DPH

CRYPTOBUG

Dravý chrobák proti červcom (bioagens)
2. týždne (viď Termín dodania)
301,65 € s DPH

DELPHIBUG

Dravý chrobák proti moliciam ve skleníku (bioagens)
2. týždne (viď Termín dodania)
510,85 € s DPH

LIMONICA

Dravý roztoč proti více škůdcům do skleníku (bioagens)
2. týždne (viď Termín dodania)
121,55 € s DPH

MINUSA

parazitická osička Dacnusa sibirica proti mínerkám (bioagens)
DOTAZ
121,55 € s DPH

MIRICAL

Dravá ploštica proti více škůdcům do skleníku (bioagens)
2. týždne (viď Termín dodania)
121,55 € s DPH

SWIRSKII MITE

dravý roztoč Amblyseius swirskii proti moliciam a strapkám (bioagens)
1. týždeň (viď Termín dodania)
128,85 € s DPH

THRIPOR 1

dravá ploštica proti strapkám (bioagens)
2. týždne (viď Termín dodania)
90,55 € s DPH

Do uzávierky objednávok na bioagens do skleníkov na 6. týždeň zostáva:
00
h
:
13
m
:
40
s