Bioagens

Adalia bipunctataBioagens sú prostriedky biologickej ochrany rastlín, špecificky zamerané na ochranu proti škodcom. Najkomplexnejším spôsobom použitia proti škodcom je využitie týchto prostriedkov vo viniciach, ovocných sadoch, skleníkoch a fóliovníkoch, menej u poľných plodín a záhradných rastlín pestovaných mimo uzavreté priestory. Kladú vyššie nároky na užívateľa - na jeho vedomosti, trpezlivosť a správnu aplikáciu, pretože účinnosť je pomalší a niekedy aj nižšia než v prípade razantnej chemickej ochrany.

Medzi bioagens patrí predátori (dravce), ktorým slúži živočíšni škodcovia ako potrava. Medzi významné zástupce tejto kategórie patri Typhlodromus pyri, ktorý sa s úspechom používa proti roztočcom, vlnovníkovcom a hálčivcom na ovocných drevinách, v porastoch jahôd a na viniči. Medzi prirodzene sa vyskytujúce predátori patrí lienky, zlato očko, pestrice, ľaliovky, bystrušky, drabčíci, škvoři (ktorí naopak niekde môžu skôr škodiť).

Ďalším druhom bioagens sú paraziti, ktorí majú zo svojho hostiteľa úžitok a väčšinou ho nezahubí a parazitoidi, ktorí sa vyvíja vo vnútri tela hostiteľa a po ukončení svojho vývoja hostiteľa usmrtí. Použitie týchto predátorov je náročné na podmienky a odborné znalosti a používajú sa väčšinou iba u profesionálnych pestovateľov v skleníkoch s reguláciou teploty a vlhkosti vzduchu. Na vonkajšie plochy je možné použiť parazitické hlísty proti larvám lalokonoscov druh Heterorhabditis bacteriophora, proti larvám smutnic a tiplic Steinernema feltiae, larvám mravcov Steinernema antfree a proti ulitníkom Phasmarhabditis hermaphrodita.

ZÁKAZNÍCI Z ČR
Filtrovať výsledky

Služby zákazníkom

TELEFON: +421 2/330 570 50

B I O A G E N S
biologická ochrana rastlín

  • - Konzultačné služby v oblasti ochrany rastlín. 
  • - Dodávka a predaj prostriedkov biologickej ochrany rastlín.


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ŠTVRTKA

PLATOBNÁ METÓDA

Tovar zasielame do SR