ZÁKAZNÍCI Z ČR

Prostriedky na bázi makroorganizmov

1-24 z 28

Bioagens sú prostriedky biologické ochrany rastlín, špecificky zamerané na ochranu proti škodcom. Najkomplexnejším spôsobom použitia proti škodcom je využitie týchto prostriedkov v skleníkoch, fóliovníkoch a vhodne koncipovaných uzavretých priestoroch. Špeciálne laboratórne kultivovaný druh dravého roztoča sa aplikuje už viac ako dve desiatky rokov vo vinohradoch, ovocných sadoch a v produkčných jahodárňach. V našom zemepisnom pásme nemožno aplikovať laboratórne kultivované druhy biologickej ochrany na poľných plodinách a záhradných rastlinách pestovaných mimo uzavretých priestorov. Využitie biologickej ochrany kladie vyššie nároky na užívateľa - na jeho vedomosti, trpezlivosť a správnu aplikáciu, pretože účinnosť týchto prostriedkov je pomalší a niekedy aj nižší, než v prípade razantnej chemickej ochrany.

Medzi bioagens patria predátori (dravci), ktorým slúžia živočíšni škodcovia ako potrava. Medzi významných zástupcov tejto kategórie patrí Typhlodromus pyri, ktorý sa s úspechom používa proti roztočcom, roztočíkom, vlnovníkovcom a hálčivcom na ovocných a okrasných drevinách, v porastoch jahôd a na viniči. Medzi prirodzene sa vyskytujúcich predátorov patrí slunéčka, zlatoočky, pesničky, denivky, střevlíci, drabčíci, škvori (ktorí naopak niekde môžu skôr škodiť). Prítomnosť prirodzene sa vyskytujúcich druhov predátorov na ochranu rastlín pestovaných vo vonkajšom prostredí, je možné ovplyvniť vysadením vhodných druhov rastlín, ktoré tieto druhy lákajú. 

Ďalším druhom bioagens sú parazity, ktoré majú zo svojho hostiteľa úžitok a väčšinou ho nezahubia a parazitoidi, ktorí sa vyvíjajú vo vnútri tela hostiteľa a po ukončení svojho vývoja hostiteľa usmrtia. Použitie väčšiny týchto prostriedkov je náročné na podmienky a odborné znalosti a používajú sa väčšinou iba u profesionálnych pestovateľov vo skleníkoch s reguláciou teploty a vlhkostou vzduchu.

Na vonkajšie plochy je možné použiť tzv. nematódy, inak tiež parazitické hlísty. Proti larvám nosánikov sa používa druh Heterorhabditis bacteriophora. Druh Steinernema feltiae, parazituje na larvách smútivok a tipulí. Proti slimákom sa užíva hlístic rodu Phasmarahabditis hermaphrodita

OPTIMÁLNA DOBA NASADENIE A OBMEDZENIE POUŽITIA BIOAGENS
Pre nasadenie bioagens v skleníkových kultúrach je dôležité správne načasovanie introdukcie bioagens na postihnuté rastliny. V prípadoch, keď je výskyt škodcu už kalamitný, trvá o oveľa dlhšie, než sa účinky bioagens prejavia. Rozmnožovacie fázy škodcov bývajú rozdielne, než rozmnožovanie užitočných organizmov. Často možno pozorovať, že napr. postihnutí voškami na rastlinách vznikne akoby cez noc, keď jeden deň na rastline nie sú viditeľné žiadne príznaky a na druhý deň sú už listy voškami úplne obsypané a vošky sú v kolóniách. V takom prípade je preto vždy potrebné počítať s tým, že nástup účinku biologickej ochrany je pomalší a škodca môže ešte nejaký čas byť na rastline viditeľný a príznaky poškodenia viditeľné.

Pokiaľ je škodca v skleníku už premnožený, odporúčame počítať s aplikáciou 4 - 5x vyššou dávkou na m2. Opakovaná aplikácia ďalších dávok sa odporúča po 2-3 týždňoch. Týka sa najmä parazitických vosičiek a tiež niektorých druhov dravých roztočov.

Najmenej 10 dní pred aplikáciou biologickej ochrany a v priebehu jej nasadenia sa nesmie používať chemické insekticídne prípravky, ktoré vytvárajú toxické prostredie ako pre škodcov, tak aj pre užitočné organizmy! Predchádzajúca aplikácia chemických postrekov spôsobuje neúčinnosť až hynutie bioagens ešte niekoľko týždňov po postreku týmito prípravky (informujte sa na toxicitu k jednotlivým bioagens).

Biologické preparáty proti škodcom rastlín možno použiť iba na účely popísané na etikete, katalógovom liste a v návode na použitie. Ak má zákazník akékoľvek otázky na ich použitie vo svojich podmienkach odporúčame, aby nás pred nákupom kontaktoval. Použitie týchto prostriedkov v pestovateľskom prostredí má určité špecifiká aplikácie, ktorá je potreba dodržať alebo vytvoriť. Upozorňujeme, že ide o živé organizmy, na ktoré sa nevzťahuje právo na odstúpenie od zmluvy alebo reklamáciu. Tento tovar neposielame na dobierku.

Ďalšie praktické tipy a odporúčania obdržíte so zásielkou bioagens.

APHIDEND

Parazitická osička proti voškám v skleníku (bioagens).
7 dní (viď Termín dodania)
78,85 € s DPH

APHILIN

Parazitická osička proti voškám ve skleníku (bioagens)
14 dní (viď Termín dodania)
126,55 € s DPH

APHIPAR

Parazitická osička proti voškám ve skleníku (bioagens)
7 dní (viď Termín dodania)
47,85 € s DPH

CITRIPAR

Parazitická osička proti červcom (bioagens)
14 dní (viď Termín dodania)
178,65 € s DPH

CRYPTOBUG

Dravý chrobák proti červcom (bioagens)
14 dní (viď Termín dodania)
310,85 € s DPH

DELPHIBUG

Dravý chrobák proti moliciam ve skleníku (bioagens)
14 dní (viď Termín dodania)
526,85 € s DPH

EN-STRIP

Parazitická osička proti moliciam ve skleníku.
7 dní (viď Termín dodania)
75,85 € s DPH

LIMONICA

Dravý roztoč proti viacerým škodcom do skleníka (bioagens)
14 dní (viď Termín dodania)
125,55 € s DPH

MINUSA

Parazitická osička Dacnusa sibirica proti mínerkám (bioagens)
NA DOPYT
136,55 € s DPH

MIRICAL

Dravá ploštica proti více škůdcům do skleníku (bioagens)
14 dní (viď Termín dodania)
124,85 € s DPH

SPIDEX

Dravý predátor proti roztočcom (bioagens)
7 dní (viď Termín dodania)
65,55 € s DPH

SWIRSKII MITE

dravý roztoč Amblyseius swirskii proti moliciam a strapkám (bioagens)
7 dní (viď Termín dodania)
138,95 € s DPH

Do uzávierky objednávok na bioagens do skleníkov na 27. týždeň zostáva:
01
h
:
44
m
:
44
s