ZÁKAZNÍCI Z ČR

Do skleníkov a vnútorných priestorov

1-20 z 20

Termín počiatku sezóny dodávok malobalenie bioagens do skleníkov sa každoročne líši a závisí od teplotných podmienkach aktuálneho roka. Je potrebné, aby vonkajšia teplota ovzdušia dosiahla nad 15 °C po väčšinu dňa (aby teplota v uzavretom,nevykurovanom skleníku bola najmenej 20 °C)! 

Niektoré druhy bioagens potrebujú k svojmu vývoju minimálne teploty neklesajúce pod 12°C, čo býva na začiatku jari (obvykle marec-apríl) ešte problém a cez noc môžu teploty ešte klesať aj pod 5 °C. Tieto teploty sú pre vývoj bioagens kritické. Preto býva sezóna malobalenia bioagens do skleníkov zahájená spravidla po 10. máji.

Pre ich úspešný vývoj je nevyhnutné zabezpečenie alebo vytvorenie špecifických podmienok. Konkrétne požiadavky sú vždy uvedené na katalógovom liste daného produktu v našom internetovom obchode av návode na použitie. U niektorých druhov sa jedná najmä o zaistení vysokej vzdušnej vlhkosti – nad 75% a (prípadne) konštantnej teploty okolo 15-20 °C.

Ak je škodca v skleníku už premnožený, odporúčame počítať s aplikáciou 4 - 5x vyššou dávkou na m2. Opakovaná aplikácia ďalších dávok sa odporúča po 2-3 týždňoch. Týka sa najmä parazitických vosičiek a tiež niektorých druhov dravých roztočov.

Niektoré druhy biologických preparátov môžu vyžadovať špecifické podmienky na prostredie a odborné agrotechnické znalosti pri ich aplikácii. Ak má v úmysle je zakúpiť záhradkár odporúčame, aby nás pred nákupom kontaktoval, aby sme predišli neskorším nejasnostiam, ohľadom použitia týchto prostriedkov. Upozorňujeme, že ide o živé organizmy, na ktoré sa nevzťahuje právo na odstúpenie od zmluvy alebo reklamáciu. Tento tovar neposielame na dobierku.

Nižšie uvedené druhy možno aplikovať iba do uzavretých priestorov (skleníky, zimné záhrady, byty, temperované haly a pod.). 

APHIDEND

Parazitická osička proti voškám v skleníku (bioagens).
7 dní (viď Termín dodania)
78,85 € s DPH

APHILIN

Parazitická osička proti voškám ve skleníku (bioagens)
14 dní (viď Termín dodania)
126,55 € s DPH

APHIPAR

Parazitická osička proti voškám ve skleníku (bioagens)
7 dní (viď Termín dodania)
47,85 € s DPH

CITRIPAR

Parazitická osička proti červcom (bioagens)
14 dní (viď Termín dodania)
178,65 € s DPH

CRYPTOBUG

Dravý chrobák proti červcom (bioagens)
14 dní (viď Termín dodania)
310,85 € s DPH

DELPHIBUG

Dravý chrobák proti moliciam ve skleníku (bioagens)
14 dní (viď Termín dodania)
526,85 € s DPH

EN-STRIP

Parazitická osička proti moliciam ve skleníku.
7 dní (viď Termín dodania)
75,85 € s DPH

LIMONICA

Dravý roztoč proti viacerým škodcom do skleníka (bioagens)
14 dní (viď Termín dodania)
125,55 € s DPH

MINUSA

Parazitická osička Dacnusa sibirica proti mínerkám (bioagens)
NA DOPYT
136,55 € s DPH

MIRICAL

Dravá ploštica proti více škůdcům do skleníku (bioagens)
14 dní (viď Termín dodania)
124,85 € s DPH

SPIDEX

Dravý predátor proti roztočcom (bioagens)
7 dní (viď Termín dodania)
65,55 € s DPH

SWIRSKII MITE

dravý roztoč Amblyseius swirskii proti moliciam a strapkám (bioagens)
7 dní (viď Termín dodania)
138,95 € s DPH

THRIPEX

dravý roztoč proti strapkám ve skleníku (bioagens)
7 dní (viď Termín dodania)
76,55 € s DPH

THRIPOR

dravá ploštica proti strapkám (bioagens)
14 dní (viď Termín dodania)
90,55 € s DPH

Do uzávierky objednávok na bioagens do skleníkov na 30. týždeň zostáva:
00
h
:
46
m
:
27
s