ZÁKAZNÍCI Z ČR

Ochrana súkromia

Vážení nakupujúci,

tieto webové stránky nezhromažďujú žiadne osobné údaje pomocou skrytých aplikácií ani iných skriptov. Nepoužívam cookies za účelom získania informácií o užívateľoch. Nezbierajú sa údaje, ktoré by mohli identifikovať návštevníkov týchto webových stránok. To sa však netýka informácií, ktoré dobrovoľne zadáte, napríklad prostredníctvom objednávkového a registračného formulára. Všetky údaje, ktoré prípadne zadáte do formulára majú pre mňa dôvernú povahu a slúži len na poskytnutie Vami požadovaných informácií a dokončenie obchodného prípadu. Tieto údaje nebudú v žiadnom prípade poskytované tretím stranám s výnimkou prepravcu. Zaväzujem sa k plnému rešpektovaniu ustanovenia všetkých zákonných pravidiel upravujúcich nakladanie s osobnými údajmi, najmä zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Zabezpečím, aby v žiadnom prípade nedošlo k porušeniu týchto ustanovení. Nepreberám však zodpovednosť za obsah a praktické uplatňovanie ochrany súkromia na iných webových stránkach, na ktoré na svojich stránkach prípadne odkazujem. Odkazy na iné stránky nie sú skryté; sú označené tak, aby bolo zrejmé, že ide o externé odkazy.

Mgr. Lenka Žáčková

Na ochranu a plneni základných povinností pri správe osobných údajov sme registrovaní na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 00052716 

Výňatok zo zákona č. 101/2000 Sb., v platnom znení:

§13 Povinnosti osôb pri zabezpečení osobných údajov

(1) Správca a spracovateľ sú povinní prijať také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Táto povinnosť platí aj po ukončení spracovaní osobných údajov.


Do uzávierky objednávok na bioagens do skleníkov na 27. týždeň zostáva:
01
h
:
44
m
:
44
s