ZÁKAZNÍCI Z ČR

Do vonkajšieho prostredia

1-14 z 14

Do tejto kategórie patria: 

  • dravý predátor Typhlodromus pyri, ktorého možno aplikovať na ovocné a okrasné stromy a kríky,vinice a do porastov jahodníkov.
  • parazitické hlísty proti larvám lalokonoscov druh Heterorhabditis bacteriophora,
  • proti larvám tiplíc sa používajú parazitické hlísty Steinernemafeltiae,
  • proti slimákom parazitické hlísty Phasmarhabditis hermaphrodita

Termíny dodania:

  • Dravý roztoč Typhlodromus pyri - proti škodcom ovocných a okrasných stromov a vínnej révy(december ažmarec) (aplikuje sa v čase vegetačného pokoja, v zimnom období)
  • Parazitické hlísty NEMASLUG - proti slimákom (máj - október) - teplota pôdy pri aplikácii nesmie klesnúť pod 5 °C, (optimum pre aplikáciu je 5 - 20 °C).
  • Parazitické hlísty NEMATOP - proti larvám lalokonoscov (apríl - júl, august - október) - teplota pôdy pri aplikácii min 12 °C (ideálna teplota 12 - 25 °C) aspoň niekoľko hodín denne.
  • Parazitické hlísty NEMAPLUS - proti larvám tiplíc (apríl - september) - aplikácia pri minimálnej teplote pôdy do 8 °C.
Aplikácia niektorých druhov biologických prostriedkov môže vyžadovať odborné agrotechnické znalosti. Pre ich aplikáciu je nutné vytvoriť špecifické podmienky v prostredí. Biologické prostriedky proti škodcom rastlín možno použiť iba na účely popísané na katalógovom liste av návode na použitie. Pokiaľ má zákazník akékoľvek otázky k ich použití odporúčame, aby nás pred nákupom kontaktoval. Predídeme neskorším nejasnostiam, ohľadom aplikácie týchto prostriedkov. Upozorňujeme, že sa jedná o živé organizmy, na ktoré sa nevzťahuje právo na odstúpenie od zmluvy alebo reklamáciu. Tieto druhy tohto tovaru neposielame na dobierku.

Do uzávierky objednávok na bioagens do skleníkov na 27. týždeň zostáva:
01
h
:
44
m
:
44
s