Ochrana proti škodcom

Podľa pôsobenia sa insekticídy delia na systémové, ktoré sú rozvádzané po celej rastline; hĺbkovo pôsobiaci (translaminárny), ktoré môžu čiastočne prenikať do okolitých pletív (napríklad na neošetrenú stranu listu); kontaktné, ktoré pôsobia iba po priamom kontakte so škodcom; dýchacie, ktoré zasahujú škodca vdýchnutím prchavé látky; požerový, ktoré pôsobia po požití potravy kontaminovanej účinnou látkou lieku.

Všetky nami ponúkané prostriedky proti škodcom sú registrované pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve a sú na prírodnej a alebo na biologickej bázi.

ZÁKAZNÍCI Z ČR
Filtrovať výsledky

Služby zákazníkom

TELEFON: +421 2/330 570 50

B I O A G E N S
biologická ochrana rastlín

  • - Konzultačné služby v oblasti ochrany rastlín. 
  • - Dodávka a predaj prostriedkov biologickej ochrany rastlín.


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ŠTVRTKA

PLATOBNÁ METÓDA

Tovar zasielame do SR