ZÁKAZNÍCI Z ČR
Přejít do CZ verze »

 

Služby zákazníkom - poradenstvo

Pro zemědělce, farmáře a profesionální pěstitele:

  • profesionální přístup a poradenství
  • zkušenosti v oblasti rostlinolékařství a diagnostiky chorob a škůdců
  • zákaznický servis pro smluvní zákazníky - (telefon, e-mail, chat) 7 dní v týdnu, od 9 do 20 hodin
  • široká nabídka ekologických přípravků na ochranu proti chorobám a škůdcům, pomocných přípravků a hnojiv - které jsou svými účinky srovnatelné z chemickými
  • všechny dodávané prostředky kategorie insekticidů a fungicidů jsou zapsány v Registru přípravků na ochranu rostlin v gesci ÚKSÚP
  • přípravky a prostředky registrované pro použití v ekologickém zemědělství - nepředstavují žádné nebo velmi malé riziko pro necílové organismy a mají nulovou nebo velmi krátkou ochrannou lhůtu
  • možnost posouzení a zhodnocení stavu pěstovaných rostlin a plodin na základě poskytnutých fotografií, zaslaných e-mailem.
    Aby naše rady nebyly pouze odhady, potřebujeme k posouzení stavu kvalitní fotografie. Radi bychom Vás požádali, abyste nám své fotografie e-mailem posílali pouze jako samostatné soubory (funkce připojit soubor) a nikoliv pouhým vložením do textu e-mailu. Pro identifikaci škůdců a postižení rostlin potřebujeme kvalitní fotografie v nejvyšším možném rozlišení, aby bylo možné z nich případně škůdce nebo chorobu identifikovat. 


Pro zahrádkáře a malopěstitele z řad laické veřejnosti:

je k dispozici pouze základní poradenství ve formě informací uveřejněných na těchto stránkách a informací k prodávaným produktům. Rozšířené poradenství poskytujeme pouze smluvním zákazníkům.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Lenka Žáčková, za tým BIOAGENS