ZÁKAZNÍCI Z ČR

Služby zákazníkom - poradenstvo

Pre záhradkárov a malopestovateľov z radov laickej verejnosti:

Ponúkame základné poradenstvo
Ponúkame prístup k informáciám, uverejneným na týchto webových stránkach a v rozsahu poradenstva k použitiu ponúkaných produktov. 

Naše služby pre záhradkárov a drobných pestovateľov:

  • na CS webových stránkach je k dispozícii samoobslužný katalóg chorôb a škodcov rastlín (kde sú uvedené najčastejšie choroby a škodcovia podľa jednotlivých druhov rastlín a plodín, vrátane odporúčaných prostriedkov ochrany)
  • doporučujeme v CS sekcii navštíviť náš blog, kde je zodpovedaných mnoho pestovateľských otázok
  • na našom profile, na sociálnej sieti Facebook, sú ďalšie tipy a odporúčania
  • zákaznícka podpora pre zákazníkov e-shopu - (e-mail, chat) od pondelka do piatku, od 9 do 20 hodín
  • ponuka prípravkov na ochranu rastlín proti chorobám a škodcom, pomocných prípravkov a hnojív v malobaleniach, ktoré sú povolené pre SR a zapísané v Registri v gescii ÚKSÚP
  • poradenstvo k aplikácii prostriedkov a osveta pri dodržiavaní pokynov uvedených na etikete a v návode na použitie

Boli by sme radi, keby zákazníci zo Slovenska najmä z radov záhradkárov chápali, že služby odborného poradenstva nemožno poskytovať bezplatne. Nechceme, aby sa naše služby javili nedôveryhodne, pretože kvalitné veci zadarmo jednoducho nie sú.

Ďakujeme za pochopenie

Mgr. Lenka Žáčková, BIOAGENS - biologická ochrana rastlínDo uzávierky objednávok na bioagens do skleníkov na 30. týždeň zostáva:
00
h
:
46
m
:
27
s